Kaksi ihmistä halaa puuta.

Syvempi katsaus kestävyyteen: Vastuullinen hankinta ja tuotanto

4 min lukuaika
Näytä lisää

Me Eucerinilla tarkastelemme kestävyyttä syvällisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Ponnistuksemme ulottuvat laajemmalle kuin ainesosien huolellinen valinta koostumuksiimme. Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, miten ne hankitaan, miten niistä tehdään dermokosmeettisia koostumuksia tuotantolaitoksissamme ja miten voimme tehdä yhteistyötä toimittajiemme kanssa kestävän kehityksen edistämiseksi.

Kestävä kehitys toimitusketjussamme

Teemme tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa, jotta voimme kehittää yhdessä innovaatioita ja pienentää jatkuvasti tuotteidemme ympäristöjalanjälkeä. Tämä sitoumus ei rajoitu vain materiaalien suoriin hankintoihin, vaan ulottuu laajemmalle.

Toimintaohjeissamme määritellään sosiaaliset ja ekologiset standardit, joita noudatamme kestävän hankinnan saavuttamiseksi. Kaikkien Eucerinin tavarantoimittajien on tunnettava nämä standardit ja täytettävä ne tuotteiden laadun sekä läpinäkyvien, oikeudenmukaisten ja vastuullisten liiketoimintatapojen osalta.

Se on sitova sopimus kaikkien toimittajiemme kanssa, ja se on edelleen ratkaiseva kriteeri valinnassa ja myöhemmissä arvioinneissa.

Tiiviillä yhteistyöllä toimittajiemme kanssa ylläpidämme kestävää toimitusketjua. Näin varmistamme, että kaikki toimittajat täyttävät sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset velvollisuutensa ja että kuluttajat saavat korkealaatuisia tuotteita. Lisäksi olemme kehittäneet erityistoimenpiteitä materiaaleille, joilla on erityisiä kestävyysvaatimuksia, kuten palmuöljypohjaisille raaka-aineille.

Vastuullinen tuotanto

Energia, vesi ja jäte ovat kolme suurta tekijää, joita on tarkasteltava, jotta tuotantolaitosta voidaan hoitaa mahdollisimman vastuullisesti.

Tuulivoimalat näkyvät kukkuloilla järven rannalla.

Energia

Pyrimme jatkuvasti vähentämään tuotantolaitoksissamme käytetyn energian kasvihuonekaasuvaikutuksia. Käyttämällä energiatehokkuusohjelmia, esimerkiksi käyttämällä luonnonvaloa ja optimoituja ilmajäähdytysjärjestelmiä, onnistumme vähentämään energiankulutusta tuotannossamme. Lisäksi olemme siirtyneet 100-prosenttisesti uusiutuviin energialähteisiin sekä tuotannossa että toimistoissa.

Vesi

Teemme vuosittain riskianalyysejä varmistaaksemme arvokkaan luonnonvaran, veden, pitkän aikavälin saatavuuden tuotantolaitoksillemme. Tavoitteena on minimoida vesiriski ja käyttää tätä resurssia tehokkaasti. Tuotantokeskuksiemme nykyaikaiset jätevedenpuhdistamot tarjoavat vankan perustan vedensäästöille. Niitä myös kehitetään jatkuvasti ja mukautetaan tuotantolaitosten kulloisiinkin vaatimuksiin. Näillä toimenpiteillä pyrimme vähentämään vedenkäyttöä 25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

 

Jäte

Olemme jo vuosia pyrkineet vähentämään tai poistamaan tuottamaamme jätettä. Tämä koskee erityisesti tuotanto- ja varastotilojamme. Ympäristötietoisena yrityksenä pidämme myös velvollisuutenamme hyödyntää mahdollisimman hyvin väistämätöntä jätettä. Tästä syystä optimoimme jatkuvasti hävityskanaviamme ja lajittelemme jätteet, kuten pahvin ja paperin, folion tai muovipakkaukset, jotta ne voidaan palauttaa materiaalikiertoon, sikäli kuin kunkin maan hävittämisrakenne sen sallii. 

Vuodesta 2016 lähtien omat tuotantolaitoksemme ja suuremmat logistiikkakeskuksemme ovat pyrkineet tavoitteeseen ""Zero Waste to Landfill"". Sen sijaan kierrätämme jätteemme tai poltamme sen vastuullisesti. Näin edistämme merkittävästi ympäristön- ja ilmastonsuojelua.

Yhteistyössä toimiminen

Uskomme, että todellista edistystä kestävyydessä voidaan saavuttaa vain sitouttamalla kaikki arvoketjumme jäsenet. Siksi käymme tiivistä ja avointa vuoropuhelua kumppaneidemme kanssa.

Tavarantoimittajat

Olemme luoneet strategisen toimittajahallintajärjestelmän, joka perustuu säännölliseen vuoropuheluun ja yhteisiin hankkeisiin, jotta voimme varmistaa, että tuotteiden laatua, työoloja ja ympäristönsuojelua koskevat korkeat standardimme säilyvät.

Työntekijät

Maailmanlaajuisena yrityksenä olemme sitoutuneet oikeudenmukaisiin työoloihin ja läpinäkyvään, keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaan yhteistyöhön kaikkien arvoketjun toimijoiden kanssa. Otamme työntekijämme mukaan kestävyysaloitteisiimme ja edistämme henkilökohtaista sitoutumista sekä yksilöiden että tiimin tasolla.

Kuluttajat

Kerromme kuluttajille avoimesti sitoutumisestamme kestävään kehitykseen ja pyrkimyksistämme löytää kestäviä tuoteratkaisuja. Pyrimme myös luomaan tuotteita, joiden avulla kuluttajat voivat elää arvojensa mukaisesti tarjoamalla täydennysnesteitä ja muita ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Oittoa tavoittelemattomat järjestöt

Uskomme, että aktiivinen ja avoin keskustelu voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kanssa kestävyyskysymyksistä on molemminpuolisesti hyödyllistä. Siksi teemme tiivistä yhteistyötä voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kanssa käsitellessämme esimerkiksi palmuöljyn toimitusketjua ja ilmastonmuutosta.

Related Articles